kukucare_palvelut_otsikko

PALVELUT

VERKOSTOITUMISTA AJASSA JA PAIKASSA

LIIKETOIMINTOJEN KEHITYS

 • Yhteistyömuotojen rakentaminen
 • Strategia -palvelut
 • Asiakas- ja henkilöstöpalvelut
 • Prosessien kehittäminen
 • Hallituspalvelut
 • Kansainvälistyminen
 • Yhteisyritysten perustaminen

MYYNTI JA ASIAKKAAT

 • Myynti ja uusasiakas haku
 • Markkinointipalvelut
 • Sopimuspalvelut
 • Asiakashuolto
 • Hinnoitteluohjelmat
 • Verkostoituminen

PROJEKTIPALVELUT

 • Projekti johto/ koordinointi
 • Asennus valvonta
 • Valmistuspalvelut
 • Logistiikkapalvelut
 • Dokumenttipalvelut
 • Laadun varmistus
 • Tarkastukset

Suunnittelu-, tuotekehitys-, huolto- ja projektinhoito -osaaminen yhdessä pitkän markkinointi- ja myyntiosaamisen kanssa vaativissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kokonaistoimituksissa ovat rakentaneet kokonaisymmärryksen asiakkaan erilaisiin tarpeisiin on sitten kyseessä offshore-, ydinvoima- ja muu energia- tai prosessiteollisuus.
Nämä yhdistettynä pitkään konepajaosaamiseen ja konepajasektorin verkottumiseen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti vankistavat ymmärrystä kokonaisprosesseista, logistiikkavaatimuksista sekä tarvittavista dokumentoinneista.
Yhteisyritysten perustaminen ja käyntiinajoprosessit varsinkin Suomen itäpuolisissa maissa kuuluvat palvelutarjontaan.

CONSULTING CARE